Η εταιρεία
Από το 1984 η εταιρεία ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗΣ ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο "ΒΑΛΙΝ Ε.Π.Ε.", ασχολείται με τον σχεδιασμό και κατασκευή Καθισμάτων και Επίπλων Γραφείου με βάση τις αρχές της Εργονομίας, μακριά από τη λογική των τυποποιημένων λύσεων "Ένα Κάθισμα να ταιριάζει σε όλους".

Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να αναφερθούμε στον πρωτοπόρο της Ανθρωπομετρίας - Εργονομίας, Βέλγο Μαθηματικό κ. Quettet που έκανε τις σχετικές δημοσιεύσεις το 1870.

Η εφαρμογή των ήταν δύσκολη διαδικασία, όπως η μέτρηση του μεγέθους του ανθρωπίνου σώματος που διέφερε ανάλογα με το Φύλλο, την Ηλικία και το Έθνος, συνέβαλαν όμως θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και στα λειτουργικά προβλήματα.

Αναφορικά με το Κάθισμα που είναι και το αντικείμενο του ενδιαφέροντός μας, παρ' όλη την μακραίωνη ιστορία του, παρέμενε μέχρι σήμερα ελλιπώς σχεδιασμένο για τους λόγους που προαναφέρουμε.

Η λογική αυτή μας οδήγησε στην κατασκευή των Καθισμάτων σύμφωνα με τις ατομικές ανθρωπομετρικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τη χρήση για την οποία προορίζεται:

Μελέτη, Καθιστική εργασία ή περιήγηση στο Διαδίκτυο.

Με τα κριτήρια αυτά χωρίζουμε τα Καθίσματα ΒΑΛΙΝ σε κατηγορίες αρχίζοντας από τις πιο ευαίσθητες ομάδες Χρηστών, επισημαίνοντας συνάμα τυχόν Προβλήματα & Κινδύνους από την κακή χρήση της Νέας Τεχνολογίας.

 
     
BALIN © All rights reserved ® Designed by CONTINENTAL ADVERTISING