« Μαθητικά
 « Ταμείου - Σκαμπώ
 « Ιατρικά - Οδοντιατρικά
 « Συνεργασίας -
    Πολλαπλών χρήσεων
 « Καινοτομίες
   Νέα Προϊόντα
   Διαφημιστικά Προϊόντα «
 « Γραφεία - Τραπέζια
 « Προσαρτήματα
Διαφημιστικά Προϊόντα
 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Μία καινοτόμος, διαχρονική αλλά και πρακτική διαφήμισης Προϊόντος ή Εταιρείας
είναι και η αποτύπωση του Λογοτύπου σε πλάτη Καθίσματος.
Ισχυροποεί το κύρος και
την ταυτότητα
της Εταιρείας στον χώρο
της άμεσης επιρροής της
"Κεντρικά Γραφεία & Υποκαταστήματα".
037.3
Αποτελεί ισχυρό κίνητρο στην αύξηση των Πωλήσεων μεταξύ του Δικτύου Μεταπωλητών, Αντιπροσώπων ή Δικαιοχρηστών, με έπαθλο ένα χρήσιμο και καλής ποιότητος Κάθισμα Ταμείου ή Εργασίας, Συνεργασίας ή και Προϊσταμένου, ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών ή άλλων στόχων του Τμήματος Πωλήσεων της Εταιρείας.
Διατηρεί την προβολή της Εταιρείας ή του Προϊόντος
στον χώρο του Μεταπωλητού για τουλάχιστον 5 χρόνια
όσον ή και κατά προσέγγιση, διάρκεια χρήσης του Καθίσματος.
     
     

 

Κλικάρεται τις φωτογραφίες για μεγέθυνση
 
     
BALIN © All rights reserved ® Designed by CONTINENTAL ADVERTISING