Υπηρεσίες

Όταν 25 χρόνια πριν αποφασίζαμε να δραστηριοποιηθούμε στο κάθισμα γραφείου, είχαμε να επιλέξουμε την Εισαγωγή & Εμπορία ή την Κατασκευή.
Η πρόκληση της δημιουργίας πάντα μας συγκινούσε και έτσι επιδοθήκαμε στο δύσκολο έργο της κατασκευής/συναρμολόγησης καθισμάτων γραφείου με εξαρτήματα, μηχανισμούς και επί μέρους υλικά, σύμφωνα με τα DIN Standards 4451 και αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9000, 9001 για το κάθε ένα από αυτά.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση όλα αυτά τα χρόνια εξυπηρετήσαμε και εξυπηρετούμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη χωριστά, δίνοντας λύσεις στο μέτρο του δυνατού και στις πιο ακραίες απαιτήσεις,
χάρη στην τεχνική κατάρτιση που έχουμε και στην μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που διαθέτουμε για το σκοπό αυτό.

Το κάθε κάθισμα ΒΑΛΙΝ συνοδεύεται με την 3ετή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και πλαστικοποιημένη ετικέτα που αναφέρει τον τύπο του Καθίσματος, Τεχνικά χαρακτηριστικά, ημερομηνία κατασκευής, Κωδικό της επένδυσης και στοιχεία του αγοραστή.

Η τάση που επικρατεί να προωθούνται νέα μοντέλα (designs) σε αντικατάσταση των παλαιών, μας αφήνει αδιάφορους και μόνον οι όποιες προσθήκες νέων τύπων καθισμάτων ΒΑΛΙΝ γίνονται, προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα, χωρίς να καταργούμε τους παλαιούς τύπους διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο επάρκεια ανταλλακτικών, οποτεδήποτε χρειασθούν.

Η δραστηριότητά μας δεν περιορίζεται στην κατασκευή και πώληση καθισμάτων & επίπλων γραφείου.
Διαθέτουμε Οργανωμένο συνεργείο Επισκευής - Ανακατασκευής Καθισμάτων,
Επανεπένδυση
(ταπετσαρίας) με ύφασμα, δερματίνη ή δέρμα σε αποχρώσεις αρεσκείας του πελάτη. Ακόμη και για καθίσματα άλλων κατασκευαστών στο μέτρο του δυνατού.

Η Τεχνική Υποστήριξη (Service) που προσφέρουμε θωρακίζει την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Εταιρεία και τον κάθε πελάτη χωριστά, διασφαλίζοντας μακροχρόνια συνεργασία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενώ κάθε φροντίδα και επιμέλεια δίνεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής των προϊόντων μας, είναι δυνατόν μέρος ή μέρη των καθισμάτων - επίπλων "ΒΑΛΙΝ" να παρουσιάσουν ελαττώματα, εκτός εκείνων που αποδίδονται στη φυσιολογική φθορά ή και σε ζημιά από κακή χρήση.

Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων στα Εργαστήριά μας, για όσο ισχύει η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Κάθε κάθισμα φέρει ειδική ετικέττα με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αύξοντα Αριθμό παραγωγής
2. Τύπο του καθίσματος
3. Κωδικό της επένδυσης
4. Ημερομηνία κατασκευής
5. Αριθμό παραγγελίας του πελάτου
6. Υπογραφή & σφραγίδα του Τεχνικού
Όλοι οι Μηχανισμοί, τα Εξαρτήματα και τα μέρη των καθισμάτων "ΒΑΛΙΝ" καλύπτονται με Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα
με τα ISO 9000, 9001.

 

 
     
BALIN © All rights reserved ® Designed by CONTINENTAL ADVERTISING